Léčebné a rehabilitační středisko Chvaly

Úvod

Léčebné a rehabilitační středisko Chvaly

Rehabilitační ústav LRS Chvaly je nestátní zdravotnické zařízení, poskytující lůžkovou rehabilitační péči, ambulantní rehabilitaci, domácí péči. Po rozsáhlé rekonstrukci a modernizaci budov, které této práci sloužily už od r. 1908, bylo znovu otevřeno v r. 1998.

Je zaměřeno zejména na rehabilitační a doléčovací pobyty u řady onemocnění, převážně pro starší generaci, ale nejen pro ni. V širokém spektru pacientů převažují nejčastěji tyto diagnózy:

  • cévní mozkové příhody
  • stavy po operacích, zejména kloubních
  • stavy po úrazech
  • neurologická onemocnění
  • onemocnění pohybového aparátu
  • bolestivé stavy aj.

LRS Chvaly je nadstandardně vybaveno, většina pokojů je dvoulůžkových. Jsou též čtyři pokoje jednolůžkové, dva pokoje třílůžkové s intenzívní péčí a jeden čtyřlůžkový pokoj. Všechny pokoje jsou s vybavením, které pacientům skýtá dostatečné pohodlí a komfort. Lůžka jsou nové generace, polohovací s elektrickým ovládáním a v antidekubitární úpravě. Všude je barevná televize, telefon, lednička, WC a sprcha je buď součástí pokoje nebo v těsné blízkosti.

Léčení pacientů probíhá ve velmi osobním, rodinném prostředí. Důraz je kladen na individuální, laskavý přístup ke každému z nich s ohledem na jeho potřeby a zejména na odbornou lékařskou, rehabilitační a ošetřovatelskou péči.

LRS Chvaly se stále vyvíjí, v r. 2003 zdvojnásobilo počet svých lůžek, v r. 2004 zahájilo provoz domácí zdravotní péče a pečovatelské služby a otevřela rehabilitační ambulanci. Do budoucna plánuje výstavbu nového centra následné péče s rehabilitačními lůžky, lůžky pro dlouhodobou péči a hospicovou péči.

 

Děkujeme za dotace a granty díky, kterým můžeme naši činnost provozovat.

Na stránce projektů jsou k dispozici též naše výroční zprávy.