Léčebné a rehabilitační středisko Chvaly

Úvod > Domácí péče

Zdravotní domácí péče

LRS Chvaly poskytuje zdravotní domácí péči typu Home Care na základě uzavřených smluv se zdravotními pojišťovnami a v těchto smlouvách uvedených výkonů. Péči mohou využít pojištěnci těchto zdravotních pojišťoven:

  • 111      Všeobecná zdravotní pojišťovna
  • 207      Oborová zdravotní pojišťovna
  • 211      Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
  • 205      Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Domácí péče slouží pacientům na území Prahy 9 v oblasti blízké městské části Horní Počernice. Často navazuje na hospitalizaci ošetřovatelskou péčí v domácím prostředí. Poskytuje ji několik zdravotních sester a jedna fyzioterapeutka. Na prvních 14 dní po pobytu v nemocnici píše poukaz na domácí péči ošetřující lékař lůžkového oddělení. V ostatních případech je možné o něj požádat svého praktického lékaře.

Nejčastější výkony sester v domácí péči:

  • Komplexní ošetřovatelská péče včetně rehabilitace
  • Převazy ran, proleženin a bércových vředů
  • monitorování fyziologických funkcí, glykemie, EKG
  • odběry laboratorních materiálů
  • příprava a podávání léků, aplikace injekcí, podávání infuzí
  • vedení ošetřovatelské dokumentace