Léčebné a rehabilitační středisko Chvaly

Úvod > Lůžková péče

Lůžková rehabilitační péče

LRS Chvaly poskytuje svým pacientům komplexní léčebnou rehabilitaci s mnoha různými procedurami, léčebnými postupy a technikami. Patří k nim zejména:

 • fyzioterapie
 • dechová a kondiční cvičení, posilování, redukce nadváhy
 • masáže – ruční, částečné i celkové, reflexní
 • elektroléčebné procedury
 • vodoléčba
 • laser, magnetoterapie, ultrazvuk
 • motomedy motodlahy, rotopedy, pohyblivý chodník
 • lymfodrenáž ruční i přístrojová
 • akupunktura a všechny její techniky
 • logopedie a ergoterapie
 • vycházkové okruhy s lavičkami a minigolfem v areálovém parku

Středisko je průběžně vybavováno novými přístroji a lékařskou technikou, jeho personál se kontinuálně školí v nejnovějších postupech a metodách u nás i v zahraničí. O své pacienty pečuje na 50 lůžkách ve dvou lůžkových stanicích.

LRS Chvaly přijímá na svá lůžka pacienty, kteří jsou schopni rehabilitace a v jejich zdravotním stavu je potenciál, který lze intenzívní rehabilitací zlepšit. Upoutání na lůžko, existence proleženin, zavedené močové cévky ani žaludeční sondy nejsou pro přijetí překážkou. Všechny takové stavy umí ošetřovat a léčit.

LRS Chvaly nemůže na svá lůžka přijmout pacienty s demencí, zmatené a odmítající spolupráci. Právě na schopnosti spolupráce je postaven hlavní úspěch rehabilitační léčby.

LRS Chvaly je otevřené oddělení, návštěvy nemocných nejsou omezeny.

Pacientům je nabízena individuální duchovní péče nezávisle na vyznání, bohoslužby v areálu jsou 2x týdně.

LRS Chvaly přijímá do lůžkové péče pojištěnce všech zdravotních pojišťoven.

Pro přihlášení na léčení je třeba zaslat:

 1. Stručnou žádost formou dopisu s uvedením základních údajů o pacientovi, jeho onemocnění a schopnostech, informací, kde se momentálně nachází a sdělením telefonických či dalších kontaktů na nichž je možno komunikovat
 2. Předběžnou či propouštěcí zprávu z nemocnice z oddělení neurologie nebo ortopedie s popisem aktuálního stavu pacienta a všemi léky, které užívá, nebo z jiného oddělení a s doporučením na rehabilitaci od neurologa či ortopeda v této zprávě, schválenou revizním lékařem zdravotní pojišťovny. Ke stažení zde Návrh_na_přijetí.pdf
 3. U pacientů, přicházejících z domova doporučení k rehabilitačnímu pobytu od lékaře specialisty – ortopeda, neurologa nebo rehabilitačního lékaře se schválením revizního lékaře zdravotní pojišťovny (jako v případě lázní). Ke stažení zde Návrh_na_přijetí.pdf

Prosíme, aby zájemci o rehabilitaci a léčení měli pochopení pro několik následujících okolností:

 • Je nutno počítat s tím, že kapacita LRS je zatím omezená a proto nemůže být vyhověno hned a všem.
 • Pro pobyt pacientů musí být zdravotní důvody, LRS nemůže nahradit sociální péči
 • Pacienti jsou přijímáni na dobu 3 – 4 týdnů, jen ve výjimečných případech může být pobyt prodloužen.
 • Tlak na obsazování lůžek je mimořádně veliký
 • V celém areálu Chvaly je zakázáno kouření