PŘIJĎTE SE K NÁM PODÍVAT KDYKOLIV V PRACOVNÍCH DNECH MEZI 9:00 a 15:00

Ceník

Základní činnosti pečovatelské služby se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • 1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití 120,- Kč/hod.
 • 2. pomoc při oblékání a svlékání včetně spec. pomůcek 120,- Kč/hod.
 • 3. pomoc při prostorové orientaci, sam. pohybu 120,- Kč/hod.
 • 4. pomoc při přesunu na lůžko, vozík 120,- Kč/hod.

b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • 1. pomoc při úkonech osobní hygieny 120,- Kč/hod.
 • 2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty 120,- Kč/hod.
 • 3. pomoc při použití WC 120,- Kč/hod.

c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • 1. zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování 190,- Kč/hod.
 • 2. pomoc při přípravě jídla a pití 120,- Kč/hod.
 • 3. příprava a podání jídla a pití 120,- Kč/hod.

d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • 1. běžný úklid a údržba domácnosti 120,- Kč/hod.
 • 2. údržba domácích spotřebičů 120,- Kč/hod.
 • 3. pomoc při zajištění velkého úklidu 120,- Kč/hod.
 • 4. donáška vody 120,- Kč/hod.
 • 5. topení v kamnech, včetně donášky a přípravy topiva 120,- Kč/hod.
 • 6. běžný nákup a pochůzky 120,- Kč/hod.
 • 7. velký nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti 120,- Kč/hod.
 • 8. praní a žehlení ložního nebo osobního prádla 72,- Kč/kg
 • 9. praní a mandlování prádla 52,- Kč/kg
 • 10. mandlování prádla 20,- Kč/kg

Fakultativní služba

 • a) kontrola, návštěva a dohled u klienta v jeho domácnosti 120,- Kč/hod.
 • b) masáže 150,- Kč/ 30 min.
 • c) doprava osob v rámci Horních Počernic bez čekání – jedna instituce (lékař, Úřad MČ apod.) 150,- Kč
 • d) doprava vozidlem poskytovatele 7,- Kč/km
 • e) doprovod k lékaři 120,- Kč/hod.
 • f) zdrav. pojišťovnami nehrazené návštěvy (včetně cesty) 170,- Kč/30 min.
 • g) půjčování kompenzačních pomůcek dle ceníku půjčovného

U úkonů, které mají hodinovou sazbu se úhrada účtuje podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů, včetně času stráveného dopravou z LRS ke klientovi a zpět. Pokud poskytování úkonu netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

HLEDEJ NA WEBU

LRS CHVALY

Je zaměřeno zejména na rehabilitační a doléčovací pobyty u řady onemocnění, převážně pro starší generaci, ale nejen pro ni. V širokém spektru pacientů převažují nejčastěji tyto diagnózy:

 • cévní mozkové příhody
 • stavy po operacích, zejména kloubních
 • stavy po úrazech
 • neurologická onemocnění
 • onemocnění pohybového aparátu
 • bolestivé stavy a jejich léčení aj.

NAŠI NEJVĚTŠÍ DONÁTOŘI