PŘIJĎTE SE K NÁM PODÍVAT KDYKOLIV V PRACOVNÍCH DNECH MEZI 9:00 a 15:00

Lůžková rehabilitační péče

LRS Chvaly poskytuje svým pacientům komplexní léčebnou rehabilitaci s mnoha různými procedurami, léčebnými postupy a technikami. Mezi ně patří zejména:
 • Fyzioterapie,
 • dechová a kondiční cvičení, posilování,
 • masáže – ruční, částečné i celkové, reflexní,
 • elektroléčebné procedury,
 • vodoléčba,
 • laser, magnetoterapie, ultrazvuk,
 • tepelná terapie a kryoterapie,
 • motomedy motodlahy, rotopedy, pohyblivý chodník,
 • lymfodrenáž ruční i přístrojová,
 • akupunktura a všechny její techniky,
 • logopedie a ergoterapie,
 • vycházkové okruhy s lavičkami a minigolfem v areálovém parku,
Středisko je průběžně vybavováno novými přístroji a lékařskou technikou, jeho personál se kontinuálně školí v nejnovějších postupech a metodách. O své pacienty pečuje na 50 lůžkách ve dvou lůžkových stanicích.

LRS Chvaly přijímá na svá lůžka pacienty, kteří jsou schopni rehabilitace a v jejich zdravotním stavu je potenciál, který lze intenzívní rehabilitací zlepšit. Upoutání na lůžko, existence proleženin ani zavedené močové cévky nejsou pro přijetí překážkou. Všechny takové stavy umí ošetřovat a léčit.

LRS Chvaly nemůže přijmout na svá lůžka pacienty s demencí, zmatené a odmítající spolupráci. Právě na schopnosti spolupráce je postaven hlavní úspěch rehabilitační léčby.

LRS Chvaly je otevřené oddělenínávštěvy nemocných nejsou omezeny. Pacientům je nabízena individuální duchovní péče nezávisle na vyznání, bohoslužby v areálu jsou 2x týdně.

LRS Chvaly přijímá do lůžkové péče pojištěnce všech zdravotních pojišťoven.

Pro přihlášení na léčení je třeba zaslat:

 
LRS Chvaly může přijmoutpacienta až poté, co obdrží z pojišťovny schválený návrh (jako v případě lázní).

Prosíme, aby zájemci o rehabilitaci a léčení měli pochopení pro několik následujících skutečností:

 • Je nutno počítat s tím, že kapacita LRS je zatím omezená, a proto nemůže být vyhověno hned a všem.
 • Pro pobyt pacientů musí být zdravotní důvody, LRS nemůže nahradit sociální péči.
 • Pacienti jsou přijímáni na dobu 3–4 týdnů, jen ve výjimečných případech může být pobyt prodloužen.
 • Tlak na obsazování lůžek je dlouhodobě mimořádně velký.
 • V celém areálu Chvaly je zakázáno kouření.

HLEDEJ NA WEBU

LRS CHVALY

Je zaměřeno zejména na rehabilitační a doléčovací pobyty u řady onemocnění, převážně pro starší generaci, ale nejen pro ni. V širokém spektru pacientů převažují nejčastěji tyto diagnózy:

 • cévní mozkové příhody
 • stavy po operacích, zejména kloubních
 • stavy po úrazech
 • neurologická onemocnění
 • onemocnění pohybového aparátu
 • bolestivé stavy a jejich léčení aj.

NAŠI NEJVĚTŠÍ DONÁTOŘI