PŘIJĎTE SE K NÁM PODÍVAT KDYKOLIV V PRACOVNÍCH DNECH MEZI 9:00 a 15:00

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba, poskytovaná LRS Chvaly, o.p.s. slouží klientům Horních Počernic a blízkého okolí sídla LRS ve Chvalech, např. Černý Most, Satalice, Letňany atp. Často jde o navazující službou pro pacienty propuštěné z lůžkové péče. Využívají ji ale i jiní obyvatelé blízkého okolí. Službu řídí sociální pracovnice a poskytují ji pečovatelky a částečně i zdravotní sestry.

  Nejběžnější výkony pečovatelské služby:

  • hygienická péče, dílčí i celková,
  • úklid domácnosti,
  • obstarání nákupů,
  • pomoc při zajištění a příjmu stravy,
  • aktivizace.

  Ceny všech nabízených služeb jsou uvedeny v ceníku a podmínky jejich úhrady je možné dohodnout se sociální pracovnicí.

  Pečovatelská služba nabízí zapůjčení některých zdravotních a kompenzačních pomůcek. Konzultace a uzavření smlouvy je možné každé úterý od 8 – 16 hodin, dle domluvy se sociální pracovnicí či vedoucí domácí péče i jindy.

  HLEDEJ NA WEBU

  LRS CHVALY

  Je zaměřeno zejména na rehabilitační a doléčovací pobyty u řady onemocnění, převážně pro starší generaci, ale nejen pro ni. V širokém spektru pacientů převažují nejčastěji tyto diagnózy:

  • cévní mozkové příhody
  • stavy po operacích, zejména kloubních
  • stavy po úrazech
  • neurologická onemocnění
  • onemocnění pohybového aparátu
  • bolestivé stavy a jejich léčení aj.

  NAŠI NEJVĚTŠÍ DONÁTOŘI